Pin It

O Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ιωάννη Τσιρώνη, τις προτάσεις του για την επικείµενη τροποποίηση του νόµου για τη διαχείριση και προστασία των ζώων συντροφιάς.

Οι προτάσεις δεν αφορούν μόνο τα κατοικίδια αλλά και τα αδέσποτα ζώα. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:

 • Πραγµατοποίηση ελέγχου των καταφυγίων απευθείας από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, ώστε σε περιπτώσεις διαπίστωσης παρανοµιών και µη ορθής λειτουργίας, να ανακαλούνται οι σχετικές άδειες και να καθορίζονται οι χώροι που θα µεταφερθούν τα αδέσποτα ζώα.
 • Απαλοιφή της σχετικής περιοριστικής υποχρέωσης ίδρυσης καταφυγίων από τους ∆ήµους, υπό τον όρο της υποχρέωσης περισυλλογής και αποστολής των αδέσποτων ζώων στα ήδη υφιστάµενα στην επικράτεια διαδηµοτικά καταφύγια είτε σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που να διαθέτουν αποδεδειγµένα τις κατάλληλες υποδοµές.
 • Απευθείας πρόσβαση των ∆ήµων στη διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ, ώστε να είναι ενήµεροι τόσο για τον αριθµό των δεσποζόµενων όσο και των αδέσποτων ζώων της περιοχής τους.
 • Επιβολή κυρώσεων στους ∆ήµους, οι οποίοι, επανειληµµένα και αποδεδειγµένα δε µεριµνούν για τα αδέσποτα ζώα της επικράτειας τους (πχ. δεν περισυλλέγουν, δεν προβαίνουν στην καταγραφή και στείρωση, δεν συστήνουν την αρµόδια επιτροπή κτλ.).
 • Πρόβλεψη µικρότερου αριθµού µελών κατά τη σύσταση της πενταµελούς επιτροπής, στις περιπτώσεις που δεν συµπληρώνονται τα απαιτούµενα µέλη.
  Επιβολή κυρώσεων, κατόπιν σχετικών ελέγχων, στους κτηνιάτρους που αποδεδειγµένα δεν προβαίνουν στην καταχώρηση των στοιχείων των ζώων στη διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ.
 • Συντονισµό και συνεργασία των ελεγκτικών οργάνων, µε βάση ένα κοινό πρωτόκολλο, υπό τη µορφή οδηγιών, για την αντιµετώπιση και τον χειρισµό περιστατικών αδέσποτων ζώων.
 • Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε την υλικοτεχνική υποδοµή και το ανθρώπινο δυναµικό, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωµατεία, εφόσον συνεργάζονται µε τους ∆ήµους.
 • Οικονοµική ενίσχυση των ∆ήµων για τη διαχείριση και προστασία των αδέσποτων ζώων, µε τη δυνατότητα απευθείας είσπραξης των προστίµων από τους Ο.Τ.Α.
  Άµεση ενεργοποίηση επιβολής των διοικητικών κυρώσεων από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα.
 • Καθορισµός ειδικού τέλους σε σχετικά προϊόντα που να αποδίδεται στους ΟΤΑ, προκειµένου να δηµιουργούνται έσοδα για τη διαχείριση και ευζωία των αδέσποτων ζώων της περιοχής τους.
 • Πρόβλεψη περιορισµού από την κείµενη νοµοθεσία, ως προς τον µέγιστο αριθµό των διατηρούµενων ζώων στις κατοικίες, βάσει του είδους του ζώου και τον τύπο της κατοικίας.

Αξίζει να αναφέρουμε πως με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1915/90550/2017 - ΦΕΚ 3114/Β/8-9-2017 των Υπουργών Εσωτερικών, Παναγιώτη Σκουρλέτη, Οικονομικών, Γεωργίου Χουλιαράκη και του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη,καθορίστηκαν οι προυποθέσεις και η διαδικασία χρηματοδότησης των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για το έτος 2017, όπως την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτιση, την υιοθεσία ή την επανένταξη, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν.4039/2012, όπως αυτός ισχύει.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθούν οι αιτήσεις των Δήμων και Συνδέσμων, ώστε να λάβουν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση.

Επιμέλεια : Τάσος Λοβέρδος

Με αναφορές από : www.e-nomothesia.gr / www.lawspot.gr 

{cbrelatedarticle count="5" /}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η φυσιολογική ποσότητα νερού που καταναλώνει ένας σκύλος ημερησίως κυμαίνεται στα 40-60 ml/ κιλό...

Τα Yorkshire Terrier (αλλιώς και Yorkie) κατατάσσονται στις μικρές φυλές σκύλων. Η φυλή...

Ο Mario Messi, o πατέρας του Ιταλικού Λύκου – Lupo Italiano (Canis lupus familiaris x Canis lupus...

Newsletter!
Διαβάστε πρώτοι τα άρθρα μας

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Tο τσακάλι θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα παρεξηγημένο ζώο. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως «καθαριστής» της υπαίθρου, καθώς ως παμφάγο κυνηγάει τα τρωκτικά ενώ ταυτόχρονα «χτενίζει» τις...

ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Ο άνθρωπος υπεύθυνος για την ύπαρξη των Jack Russell ήταν ο αιδεσιμότατος Reverend John Russell, ο οποίος άρχισε την δημιουργία της φυλής το 1819. Τα χρησιμοποιούσαν για το κυνήγι της αλεπούς γιατί...

PET MARKET

Τo PETVITAL ® DARM-GEL ρυθμίζει και σταθεροποιεί την εντερική χλωρίδα με βιολογικό τρόπο. Το Enterococcusfaecium είναι ένα ωφέλιμο βακτήριο που παράγει το γαλακτικό οξύ.