ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WWW.LIVINGWITHDOGS.GR

Η Συγκατάβασή Σας

Η χρήση του www.livingwithdogs.gr από τους επισκέπτες/χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης και Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων. Επισκεπτόμενοι το www.livingwithdogs.gr, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του www.livingwithdogs.gr, και παρέχοντας πληροφορίες στο www.livingwithdogs.gr, συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων αυτών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις παραγράφους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες δεν τους αποδέχονται πλήρως, μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση του www.livingwithdogs.gr. Το www.livingwithdogs.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τις παραγράφους Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης και Ασφάλεια & Προστασία Δεδομένων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών.

Παιδιά και Ανήλικοι Επισκέπτες/Χρήστες

Το www.livingwithdogs.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του www.livingwithdogs.gr έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.livingwithdogs.gr µόνο µε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 17 ετών. Συλλέγονται όμως δεδομένα για σκύλους και κατοικίδια από τους ιδιοκτήτες τους. Ζητείται από κάθε επισκέπτη/χρήστη να μην διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία για σκύλους και κατοικίδια χωρίς την συγκατάβαση των ιδιοκτητών των σκύλων και κατοικίδιων.

Cookies

Το www.livingwithdogs.gr µπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.livingwithdogs.gr. Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαµβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.livingwithdogs.gr είναι χρήσιµες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.livingwithdogs.gr µπορεί να ρυθμίσει τον διακοµιστή (internet browser, e.g. Internet Explorer) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.livingwithdogs.gr είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.livingwithdogs.gr δεν επιθυµεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν µπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές (κυρίως λόγω τεχνικών δυσκολιών).

Beacons

Το www.livingwithdogs.gr µπορεί να χρησιμοποιεί beacons για να συλλέξει μη-προσωπικά δεδομένα για την χρήση του www.livingwithdogs.gr, για την χρήση των ιστοσελίδων των επιλεγμένων χορηγών και διαφημιζόμενων του www.livingwithdogs.gr, καθώς και για την χρήση ειδικών προωθητικών ενεργειών ή newsletters. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα beacons (α) επιτρέπουν στο www.livingwithdogs.gr να παρακολουθεί στατιστικά τον αριθμό επισκεπτών στο www.livingwithdogs.gr και στις ιστοσελίδες των χορηγών και διαφημιζόμενων, (β) αποκαλύπτουν στο www.livingwithdogs.gr πόσοι παραλήπτες ανοίγουν τα e-mails του, και (γ) για ποιον σκοπό γίνονται αυτές οι ενέργειες. Τα beacons που χρησιμοποιεί το www.livingwithdogs.gr, δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ενεργειών σας εκτός του www.livingwithdogs.gr και των ιστοσελίδων των χορηγών μας. Δεν συνδέουμε τα μη-προσωπικά δεδομένα από τα beacons με τα προσωπικά δεδομένα δίχως την συγκατάθεσή σας και δεν χρησιμοποιούμε τα beacons για να συλλέξουμε ή να αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα.

Συνδεσμοί (Links) Προς Ιστοσελίδες Τρίτων

Το www.livingwithdogs.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες σας παραπέμπει το www.livingwithdogs.gr μέσω των συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Tο www.livingwithdogs.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν ελέγχονται ούτε από το www.livingwithdogs.gr αλλά πιθανώς να μην ελέγχονται ούτε από τρίτους φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.livingwithdogs.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τους οποίους οι ιστοσελίδες αυτές ακολουθούν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τµήµατος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόµου από την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (τα Π.∆. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαµβανοµένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του internet όσο και του υπάρχοντος, αν και µη πλήρως ανεπτυγµένου, πλέγµατος νοµικών ρυθµίσεων σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόµενη σχετική ρύθµιση θα αποτελέσει αντικείµενο του παρόντος τµήµατος. Σε κάθε περίπτωση το www.livingwithdogs.gr διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων κατόπιν ενηµέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και µέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόµενο νοµικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συµφωνεί πλήρως µε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που προβλέπονται στο παρόν τµήµα οφείλει να µη χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του www.livingwithdogs.gr.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδοµένων

Το www.livingwithdogs.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα µεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για κανένα λόγο µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόµου και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές. Το www.livingwithdogs.gr διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε το αρµόδιο τµήµα του www.livingwithdogs.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες του www.livingwithdogs.gr έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.livingwithdogs.gr µόνο µε τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεµόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανήλικους το www.livingwithdogs.gr διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι το www.livingwithdogs.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών.

Το www.livingwithdogs.gr και ειδικότερα το τµήµα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WWW.LIVINGWITHDOGS.GR

Το www.livingwithdogs.gr είναι μια ιστοσελίδα ενημέρωσης με έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ, ΕΚΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥΣ. Το www.livingwithdogs.gr δεν αντικαθιστά τον κτηνίατρο σας.

Η Συγκατάβαση Σας

Η χρήση του www.livingwithdogs.gr από τους επισκέπτες/χρήστες συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων Όροι και Προϋποθέσεις. Επισκεπτόμενοι το www.livingwithdogs.gr, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες του www.livingwithdogs.gr και παρέχοντας πληροφορίες στο www.livingwithdogs.gr, συνεπάγεται την αποδοχή των παραγράφων αυτών. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις παραγράφους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες/χρήστες δεν τους αποδέχονται πλήρως, μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε χρήση του www.livingwithdogs.gr. Το www.livingwithdogs.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τις παραγράφους Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών.

Το www.livingwithdogs.gr δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

Το περιεχόμενο του www.livingwithdogs.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στο www.livingwithdogs.gr ("Περιεχόμενο") χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των ειδικευμένων κτηνιάτρων ή άλλου ειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά οποιαδήποτε πάθηση. Ποτέ μην παραβλέψετε ιατρική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη του ειδικευμένου ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου ή κάποιας πληροφορίας που διαβάσατε στο www.livingwithdogs.gr.

Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με τον κτηνίατρο σας. Το www.livingwithdogs.gr δεν συστήνει και δεν προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, προϊόντα, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται στο www.livingwithdogs.gr. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης του www.livingwithdogs.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από το www.livingwithdogs.gr, ή από το προσωπικό του www.livingwithdogs.gr, ή από οποιονδήποτε εμφανίζεται στο www.livingwithdogs.gr, αυτό γίνεται με αποκλειστικά δική του προσωπική ευθύνη.

Το www.livingwithdogs.gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί:

 • Την καταχώρηση αγγελίας πώλησης σκύλων από ιδιώτες. Εξαιρούνται οι επαγγελματίες εκτροφείς. Για την ανακοίνωση της γέννας απαιτείται ο κωδικός F.C.I. του εκτροφείου. Το www.livingwithdogs.gr έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την δημοσίευση σε περίπτωση που εκκρεμούν μηνύσεις κατά του εκτροφέα.
 • Την καταχώρηση διαφήμισης pet shop ή άλλης επιχείρησης που εμπορεύεται κατοικίδια ζώα.


Ευθύνη Επισκέπτη/Χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Το www.livingwithdogs.gr δεν γνωρίζει την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στις σελίδες του. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή, αθέμιτη χρήση ή ποιότητα των υπηρεσιών και προιόντων.

Το www.livingwithdogs.gr δεν γνωρίζει προσωπικά κανέναν από τους επαγγελματίες κτηνιάτρους, groomers που αναφέρονται στις σελίδες του. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από επιλογή των εν λόγο επαγγελματιών.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.livingwithdogs.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του website, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.livingwithdogs.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.livingwithdogs.gr και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος website και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Χρήση Περιεχομένου

Το www.livingwithdogs.gr σας εξουσιοδοτεί να δείτε ή να κατεβάσετε ένα και μόνο αντίγραφο του υλικού, αποκλειστικά για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εφόσον συμπεριληφθεί η ακόλουθη σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων: Living With Dogs © 2013 All Rights Reserved. Ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος ή και άλλες ενδείξεις ή δικαιώματα προέλευσης που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο.

Οποιοιδήποτε ειδικοί κανονισμοί διέπουν τη χρήση λογισμικού και τη χρήση άλλων στοιχείων που μπορεί να περιέχονται στο www.livingwithdogs.gr, δύνανται να βρίσκονται και σε άλλα σημεία του www.livingwithdogs.gr και υπάγονται επίσης στους όρους και διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, με ειδικές αναφορές.

Το σύνολο του περιεχομένου του www.livingwithdogs.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα του περιεχομένου παραμένουν στο www.livingwithdogs.gr ή τους συντάκτες αυτού. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου που δεν επιτρέπεται ρητά βάσει των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, αποτελεί παραβίαση των όρων αυτών και καταστρατηγεί τους Νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων κ.λ.π. Ο/οι δικαιούχος/οι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αλλάξει ή καταργήσει το περιεχόμενο ή την παρουσία του www.livingwithdogs.gr, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσονται υπέρ του www.livingwithdogs.gr  και των συντακτών του.

Στην περίπτωση παραβίασης των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, η άδεια χρήσης του περιεχομένου τερματίζεται αυτόματα και υποχρεούστε άμεσα να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου ή τμήματος αυτού έχετε κατεβάσει ή εκτυπώσει.

Περιορισμός Ευθύνης του www.livingwithdogs.gr και των Συντακτών του

Επισημαίνεται ότι η χρήση της www.livingwithdogs.gr και του περιεχομένου του www.livingwithdogs.gr γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Η χρήση του www.livingwithdogs.gr συνεπάγεται την χρήση ενός μέσου (Διαδίκτυο) το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας και ελέγχου του www.livingwithdogs.gr, των συντακτών και των συνεργατών του. Συνεπώς το www.livingwithdogs.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το www.livingwithdogs.gr. Το www.livingwithdogs.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.livingwithdogs.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό website ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλου επιζήμιου κώδικα.

Το περιεχόμενο του www.livingwithdogs.gr παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. ΤΟ WWW.LIVINGWITHDOGS.GR, ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ, ΑΠΟΚΥΡΡΗΣΟΝΤΑΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ Ή ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΜΕΝΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΧΩΣ ΟΜΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΝΙΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Το www.livingwithdogs.gr, οι συντάκτες και οι συνεργάτες του καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο τους να είναι αξιόπιστο, ακριβές, πλήρες, έγκυρο, ορθό και επίκαιρο. Παρ' όλες όμως τις ενέργειες και προσπάθειες τους, και χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα, δεν αντιπροσωπεύουν και δεν εγγυώνται για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου του www.livingwithdogs.gr.

Το www.livingwithdogs.gr, οι συντάκτες του, οι συνεργάτες του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην www.livingwithdogs.gr δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε βλάβες (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, συμπτωματικές ή συμπερασματικές ζημίες, τραυματισμούς ή αδικαιολόγητο θάνατο, απώλεια κερδών ή ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα απώλειας δεδομένων ή διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του www.livingwithdogs.gr ή του περιεχομένου, είτε βασίζεται σε εγγύηση, συμβόλαιο, βλάβη ή σε άλλη νομική θεωρία, και είτε, ή όχι, το www.livingwithdogs.gr, οι συντάκτες του, οι προμηθευτές του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στο www.livingwithdogs.gr, έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.livingwithdogs.gr.

Το www.livingwithdogs.gr, οι συντάκτες του, οι συνεργάτες του ή τρίτα πρόσωπα που αναφέρονται στην www.livingwithdogs.gr δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου που μπορεί να προκλήθηκε από την χρήση ή την λανθασμένη χρήση του www.livingwithdogs.gr ή του περιεχομένου. Οποιεσδήποτε ασφαλιστικές απαιτήσεις προκύπτουν σχετικά με τη χρήση του www.livingwithdogs.gr, ή οποιουδήποτε περιεχομένου πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία που συνέβη το γεγονός. Οι νομικές αποκαταστάσεις κάτω από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης είναι αποκλειστικές και περιορίζονται σε αυτούς ακριβώς που παρέχονται από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης.

Διαφημίσεις, Αναζητήσεις και Συνδέσεις (Links) με Άλλες Ιστοσελίδες

Το www.livingwithdogs.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγετε, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενους του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση το www.livingwithdogs.gr δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων.

Το www.livingwithdogs.gr δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων websites, websites που είναι μέσα σε frame του www.livingwithdogs.gr, websites που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του www.livingwithdogs.gr, είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών (και όχι στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης του www.livingwithdogs.gr). Το www.livingwithdogs.gr δεν δεσμεύεται για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν στην ιστοσελίδα του www.livingwithdogs.gr.

Αποζημιώσεις

Αποδέχεστε να υπερασπίσετε και να διασφαλίσετε το www.livingwithdogs.gr, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους συντάκτες και τους συνεργάτες, από κάθε κατηγορία, ενέργεια ή απαίτηση, ευθύνες και διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, των εύλογων νόμιμων και λογιστικών εξόδων που απορρέουν ή υπολογίζεται ότι απορρέουν από την παραβίαση αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης.

Γενικοί Όροι

Το www.livingwithdogs.gr εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα. Το www.livingwithdogs.gr δεν ισχυρίζεται ότι το Περιεχόμενο είναι κατάλληλο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός Ελλάδας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για κάποιες χώρες ή άτομα. Η πρόσβαση στο www.livingwithdogs.gr από χώρα εκτός Ελλάδας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους νόμους της χώρας σας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του www.livingwithdogs.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.livingwithdogs.gr και του επισκέπτη/χρήστη του www.livingwithdogs.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αποδέχεστε ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε φιλονικία με το www.livingwithdogs.gr, ή με οποιονδήποτε τρόπο σχέση με την χρήση αυτού, έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια όσον αφορά οποιαδήποτε φιλονικία συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε απαιτήσεων εμπλέκουν το www.livingwithdogs.gr, τους συντάκτες του, τις θυγατρικές του, τους υπαλλήλους του, τους συνεργάτες του, την διοίκησή του, τους παροχείς τηλεπικοινωνιών και περιεχομένου του.

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τους Ελληνικούς νόμους. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών αποδειχθεί άκυρο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Βιβλιογραφία:

 • "Chill Out Fido! How to Calm Your Dog" Nan Kene Arthu
 • "The Behavioural Biology of Dogs" Edited by Per Jensen IFM Biology Linköping University Sweden
 • "Canine Behavior: Insight and Answers" Bonnie V. Beaver, DVM, MS, Dipl. ACVB
 • "Dog Sense: How the New Science of Dog Behavior Can Make You A Better  Friend to Your Pet" John Bradshaw
 • "Handbook of Applied Dog Behavior and Training" Vol. 1,2,3  Steven R. Lindsay
 • "Dominance in Dogs - Fact or Fiction" Eaton Barry
 • "The Howell book of dogs"  Liz Palika
 • "I'll be Home Soon" Patricia B. McConnell
 • "The Cautious canine" Patricia B. McConnell
 • "The puppy primer" Patricia B. McConnell, Brenda Scidmore
 • "Stress in Dogs - Learn how dogs show stress" Martina Scholz & Clarissa von Rreinhardt
 • "The Dog Aggression Workbook" James O'Heare
 • "Life with a Lovable Terrorist" Askew Henry
 • "The Dog Listener - Learn How to Communicate with Your Dog for Willing Cooperation" Jan Fennell
 • "Puppy housetraining - The ultimate guide" Nathalie Lafleur
 • "Changing People Changing Dogs Positive" Ganley Dee
 • "The Power of Positive Dog Training" Pat Miller
 • "Dogs Are from Neptune" Jean Donaldson
 • "Dogs Never Lie About Love" Jeffrey Masson
 • "Oh Behave! Dogs from Pavlov to Premack"  Donaldson Jean
 • "Am I Boring My Dog" Edie Jarolim
 • "The Genetics of the Dog" (CABI Publishing | www.cabi.org ) edited by A. Ruvinsky & J. Sampson
 • "First Aid: Emergency Care for Dogs and Cats" Roger W. Gfeller, Michael W. Thomas
 • "Labrador Ανατροφή και εκπαίδευση" Γιώργου Μπίμπα
 • "Μιλώντας με το σκύλο σας - Σήματα ηρεμίας" Turid Rugaas | Παρουσίαση, επιμέλεια: Γιάννης Αραχωβίτης
 • "Αρμονική συμβίωση" Γιάννη Αραχωβίτη
 • plosone.org
 • apa-hai.org
 • vetmed.helsinki.fi
 • merck.com
 • humaneresearch.org
 • biologos.org
 • scientificamerican.com
 • sciencedaily.com
 • evolutionaryanthropology.duke.edu
 • familydogproject.elte.hu
 • research.vetmed.ufl.edu
 • readingtodogs.weebly.com
 • Animal Behavior Resources Institute
 • The-kennel-club.org.uk
 • koe.gr
 • akc.org

 

Το Living with dogs δημιουργήθηκε από την ανάγκη για σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των ανθρώπων που συζούν με τα σκυλιά τους. Οι σκύλοι μας είναι μέλη της οικογένειας και είναι σημαντικό να φροντίζουμε για την ευζωία τους. Τις σωματικές και ψυχικές τους ανάγκες. Την υγεία και την φροντίδα τους.

Οι επιστημονικά καταρτισμένοι συνεργάτες, με τα άρθρα τους, δίνουν με απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις πληροφορίες που θα θέλατε να γνωρίζεται για τον αγαπημένο σας φίλο! Τον σκύλο σας!

LIVING WITH DOGS
Καραολή και Δημητρίου 5
Ελληνικό Τ.Κ 16777
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επιμέλεια ύλης
Δημήτρης Κοτάκος

Επιμέλεια άρθρων - Συντάκτες
Λάμπρος Ευθυμίου
Ζέτα Κυπριανού
Αλέκος Θρασικάκης
Θοδωρής Τατόπουλος
Ευθυμία Τσόλκα

Sales & Marketing
Μιχάλης Ρίζος  

Τα κείμενα του Livingwithdogs.gr είναι προϊόν έρευνας και η αναδημοσίευσή τους χωρίς την αναγραφή Πηγή: Livingwithdogs.gr, με ενεργό σύνδεσμο, θα διώκεται νομικά.

Διαβάστε ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

EDITORS CHOICE

 • 1

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 • 1

DOGPEDIA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87

Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Ροή Άρθρων

 • 1
 • 2

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Συνεργατες

 • 1

Gallery

Amalthea Nais Labradors

Amalthea Nais Labradors

Photos: Ελπίδα Ισμαήλ

Read More
Alicja Zmysłowska

Alicja Zmysłowska

Alicja Zmysłowska

Read More
Ταξιδεύοντας μαζί!

Ταξιδεύοντας μαζί!

"Ταξιδεύοντας μαζί!"

Read More
 • 1
 • 2

Φυλες σκυλων

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Δείτε την νέα σειρά Sam's Field Grain Free!!
Διαβάστε επίσης...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.