Dog with human

Την υποχρεωτική στείρωση και σήμανση όλων των ζώων συντροφιάς με συγκεκριμένα κίνητρα, τα οποία εξετάζεται να έχουν τη μορφή διατακτικών (vouchers) από τους δήμους ή να φτάνουν έως και στην κατά 10% έκπτωση των δημοτικών τελών εισάγει το νομοσχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι για πρώτη φορά νομοσχέδιο που αφορά ζώα θα παρουσιαστεί από το υπουργείο Εσωτερικών και όχι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρά τις αντιδράσεις που έχουν ήδη καταγραφεί γι΄αυτό το θέμα τόσο από τους κτηνιάτρους όσο και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Αλώστε η δέσμευση για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χρονολογείται από την προεκλογική περίοδο, όταν ο σημερινός Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει ότι οι αρμοδιότητες που αφορούν τα ζώα συντροφιάς θα μεταφέρονταν στο υπουργείο Εσωτερικών.

Το προσχέδιο νόμου με τους βασικούς άξονες των νέων ρυθμίσεων είχε δοθεί λίγο διάστημα πριν την εκπνοή του 2020 για παρατηρήσεις στις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες γνωμοδότησαν αρνητικά στις περισσότερες διατάξεις του, ενώ αντίθετη ήταν και η άποψη των δύο Κτηνιατρικών Σχολών.

Αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της στείρωσης, το προσχέδιο νόμου που είχε δοθεί τότε προς γνωμοδότηση, προέβλεπε την υποχρέωση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να το στειρώσουν εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός 3 μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του έτους, η στείρωση ορίζεται ότι πρέπει να γίνει μέσα στους 3 πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του έτους.

Σε περίπτωση μη στειρωμένου ζώου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία να προβεί στην στείρωση. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.

Ωστόσο, η εν λόγω ρύθμιση, όπως έκριναν οι υπηρεσίες του υπουργείου, αποδυναμώνεται αμέσως μετά δεδομένου ότι προβλέπεται ευρύ πεδίο εξαιρέσεων, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τους ερασιτέχνες εκτροφείς, όσο και τους ιδιοκτήτες ζώων που θέλουν να αναπαράξουν μία φορά το ζώο συντροφιάς σε όλη τη ζωή του και οι οποίοι για το σκοπό αυτό λαμβάνουν άδεια από την Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών.
Ειδικά για τους ιδιοκτήτες ζώων που επιθυμούν να αναπαράξουν μία φορά το ζώο συντροφιάς τους, εξετάζεται η άδεια να χορηγείται μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης του έχει δηλώσει στην Επιτροπή τα φυσικά πρόσωπα που θα υιοθετήσουν 6 έως 8 νεογέννητα ζώα συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων υπογράφοντας επίσης και υπεύθυνη δήλωση ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα της γέννας και φροντίδας των ζώων μέχρι την υιοθεσία τους. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται δεν θα πρέπει να έχουν δηλωθεί προς υιοθεσία για περισσότερες από δύο αιτήσεις.

Οσον αφορά στη σήμανση και την καταγραφή σκύλων και γατών στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), το προσχέδιο προέβλεπε ότι αυτή πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από από τη γέννησή τους.

Για την κινητροδότηση μάλιστα των στειρώσεων, της σήμανσης και της υιοθεσίας των ζώων συντροφιάς, προβλέπεται η δυνατότητα οι δήμοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να παρέχουν κίνητρα, όπως μέσω διατακτικών («voucher»), ενώ θα μπορούν «να αποφασίζουν μείωση των δημοτικών τελών ανά έτος κατά ανώτατο ποσοστό έως 10% για τους ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα στειρωμένων, σημασμένων και καταχωρημένων στο ΕΜΖΣ ζώων».

Στο προσχέδιο αν και ορίζεται ότι αρμόδια Αρχή για τη θέσπιση των κανόνων ευζωίας ζώων είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο ρόλος των κτηνιάτρων εμφανίζεται να ... «κονταίνει» στις επιμέρους διατάξεις. Έτσι, δεν ορίζεται ούτε ένας κτηνίατρος ως μέλος της ειδικής αμειβόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης των διατάξεων του νόμου. Στην Επιτροπή προβλέπεται να μετέχουν ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και ένας εκπρόσωπος Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Βάσει των όσων περιλαμβάνονται στο προσχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης ότι:


Κάθε δήμος ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ή Σύνδεσμος Δήμων ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία, καταφύγια και αποτεφρωτήρια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Κάθε Δήμος οφείλει να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους Δήμους είτε ως Μέλος Συνδέσμου Δήμων, τουλάχιστον ένα καταφύγιο ή να συμβάλλεται με νομίμως αδειοδοτημένα καταφύγια, χωρίς ωστόσο να θέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

Θεσπίζεται ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Άργος» και στόχο την χρηματοδότηση των δήμων για την υλοποίηση δράσεων, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και οχημάτων, τη χρηματοδότηση δημιουργίας καταφυγίων, κτηνιατρείων, αποτεφρωτηρίων και περιφραγμένων πάρκων σκύλων, την κάλυψη του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους, κλπ. Το πρόγραμμα μπορεί να επιχορηγείται από τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, από πόρους του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ και οι πιστώσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορούν χρηματοδότηση Δήμων για τη διαχείριση των προγραμμάτων αδέσποτων ζώων μεταφέρονται πλέον στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μεταφέρεται η ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δημιουργείται Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα αδέσποτα προς υιοθεσία ζώα με το όνομα, φωτογραφία, περιγραφή, στοιχεία του υπεύθυνου προς υιοθεσία, κλπ. Όλοι οι Δήμοι, τα φιλοζωικά Σωματεία και Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα καταφύγια, οφείλουν στις ιστοσελίδες τους ή στις δημόσιες σελίδες τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παραπέμπουν στον σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων.

Προβλέπεται η λειτουργία Μητρώου παραβατών από την Εισαγγελία Αθηνών, στο οποίο θα καταγράφονται όσοι έχουν ποινική καταδίκη για παράβαση των διατάξεων που αφορούν στην κακοποίηση ζώων συντροφιάς. Το μητρώο αυτό θα διαλειτουργεί με το ΕΜΖΣ και η εγγραφή του παραβάτη σε αυτό θα εμποδίζει τη δυνατότητα καταχώρισής του ως ιδιοκτήτη ζώου στο ΕΜΖΣ.

Ιδρύεται νέος θεματικός κύκλος με την επωνυμία «Κύκλος Δικαιωμάτων των Ζώων» στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και την τήρηση της νομοθεσίας.

Δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής και ιστοσελίδας, καθώς και ορισμού σχετικού πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθμού, για την αναφορά περιστατικών κακοποίησης ζώων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής παράβασης.

Στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στη σχολή Δοκιμών Λιμενοφυλάκων περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών εκπαίδευση σχετικά με τα θέματα κακοποίησης των ζώων.

Θεσμοθετείται ο «ανάδοχος» για τα αδέσποτα ζώα που θα αφορά το φυσικό πρόσωπο το οποίο φιλοξενεί προσωρινά ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς έως ότου αυτό υιοθετηθεί ή εισαχθεί σε καταφύγιο. Ο ανάδοχος μπορεί να επιλέγεται από τον Δήμο ή φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πηγή: ethnos.gr  / Photo by Chewy on Unsplash

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το να διαλέξουμε όνομα για τον σκύλο μας μπορεί να είναι σπαζοκεφαλιά! Φυσικά, πρέπει να είναι ένα...

Αν ρωτήσεις ανθρώπους που έχουν χρόνια σκύλους, θα σου πουν πως αποκλείεται να αρρωστήσεις από τις...

Τα Χριστούγεννα έφτασαν. Για τον σκύλο μας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα χρονικό διάστημα που...

Newsletter!
Διαβάστε πρώτοι τα άρθρα μας

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Χωρίς αμφιβολία τα ποντίκια δεν αρέσουν στους περισσότερους ανθρώπους. Θεωρούνται βρώμικα ζώα και όχι άδικα μιας και μεταφέρουν πολλές αρρώστιες. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι όλα τα ποντίκια...

ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Τα Boxer ανήκουν στις φυλές μεσαίας κατηγορίας και αναπτύχθηκαν στην Γερμανία. Η φυλή δημιουργήθηκε από την διασταύρωση του Old English Bulldog και του Bullenbeisser, μιας φυλής που έχει εκλείψει....

PET MARKET

Τo PETVITAL ® DARM-GEL ρυθμίζει και σταθεροποιεί την εντερική χλωρίδα με βιολογικό τρόπο. Το Enterococcusfaecium είναι ένα ωφέλιμο βακτήριο που παράγει το γαλακτικό οξύ.